Helsingin Kotkien vuosikokous pidetään 24.3. klo 17 kololla osoitteessa Saariselänkuja 1E. Tervetuloa!

Sääntöjen mukaan vuosikokouksen tehtävä on:

  1. Valita kokoukselle puheenjohtaja
  2. Valita kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Päättää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä toiminnantarkastajan lausunnon perusteella päättää vastuuvapauden myöntämisestä lippukunnan hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  4. Käsitellä muut lippukunnan hallituksen tai jäsenten esittämät asiat huomioon ottaen yhdistyslain 24§ määräykset. Varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi aiotut asiat on jätettävä hallitukselle kaksi tuntia ennen kokousta.